Спира приема на проекти по ПУДООС

25.05.2021

176

 

От Предприятието за управлението на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС), информират че от 19 май, временно се прекратява приемането на Заявления за финансиране на екологични проекти и дейности - http://pudoos.bg/

Съгласно анонса, това е във връзка с необходимостта от установяване на фактическото финансово състояние по изпълнение на приходите и разходите по одобрения финансов план на ПУДООС.