София: в целия исторически център на града се предвижда да се въведе "Зона 30" до края на годината

До края на тази година в целия исторически център на София се предвижда да се въведе "Зона 30" - ограничаване на скоростта на движение до 30 км/ч по второстепенната улична мрежа. 
От 10 февруари "Зона 30" се въвежда в карето между булевардите "Пенчо Славейков", "Прага", "Скобелев", "Витоша". Целта е повишаване на пътната безопасност и стимулирането на по-широкото използване на алтернативни методи за придвижване. "Зона 30" ще бъде въведена с поставяне на съответните пътни знаци, бележещи началото и края на зоната.