Смяна на адресa за кореспонденция по Програмите за трансгранично сътудничество

08.10.2020

259

 

Управляващият орган на Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС – МРРБ, информира бенефициентите с договори по Програмите за сътрудничество със Сърбия, Турция и Северна Македония, че считано от 05.10.2020 г. (понеделник), всички документи до дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" следва да се входират в деловодството на МРРБ, намиращо се на адрес: гр. София, 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19.