Шумен: онлайн система показва качеството на въздуха в Шумен в реално време  

 

Шуменци вече могат да получават актуална информация за качеството на въздуха в града. Това стана възможно чрез онлайн системата на Изпълнителната агенция по околна среда за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Платформата е достъпна на сайта на община Шумен, в раздел "Устройство на територията", направление "Екология", секция "Качество на атмосферния въздух". Чрез нея, в реално време, може да се провери какво е качеството на въздуха в града. Данните показват средните стойности на фини прахови частици за последните часове, денонощие и година, и са изобразени в графичен вид.

Чрез системата шуменци могат да видят и отчетените нива на озон, азотен и серен диоксид във въздуха, температура и посока на вятъра, относителна влажност, атмосферно налягане и слънчева радиация. Измерванията се извършват от автоматичната станция, разположена в двора на СУ "Йоан Екзарх Български".

През последния месец данните показват, че няма превишаване на средноденонощната норма от 50 микрограма на фини прахови частици във въздуха на територията на Шумен.