Шумен: кметът на общината и посланикът на Азербайджан у нас Хюсеин Хюсеинов проведоха работна среща

Възможностите за партньорство в различни сфери са обсъдили днес кметът на Шумен Любомир Христов и посланикът на Азербайджан у нас Хюсеин Хюсеинов на работна среща в общинската администрация в областния град.
Двамата са посочили, че Азербайджан и България са страни с дълбоки исторически корени, с динамично икономическо развитие и от взаимен интерес е да продължи двустранното сътрудничество, включително и между регионите.
Любомир Христов е запознал госта с богатото културно-историческо наследство на Шуменския край. Той е представил икономическия профил на общината, възможностите за развитие на бизнес в района, условията, които предоставя Индустриалният парк в града, и е отправил покана към инвеститорите от Азербайджан.
Азербайджан познава България с разнообразна продукция, но е заинтересована от по-активно развитие на икономическото сътрудничество. През втората половина на тази година е предвидено посещение на български предприемачи в Баку. В близост до столицата на Азербайджан е изградена Свободна икономическа зона, която може да даде шанс за представяне на българските производители, особено в областта на земеделието и селското стопанство. "И нещо много важно, оттам те биха могли да намерят път и към пазарите на Средна Азия", е казал на срещата Хюсеинов.
По-късно дипломатът е разговарял и с председателя на Общинския съвет в Шумен Ася Аспарухова.