Съвместно онлайн заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти и земеделие, гори, селски и планински райони

18.11.2021

385

 

Съвместно открито онлайн заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти и земеделие, гори, селски и планински райони, ще се проведе дистанционно на 18 ноември 2021 г. (четвъртък), от 10:00 ч. до 15:00 ч., чрез видеоконферентна връзка през платформата ZOOM.

Членовете на Комисиите, както и други желаещи общински представители, могат да заявяват участие в заседанието до 12 ноември, чрез попълването на онлайн формуляр на  https://forms.gle/rgaCQBfpKpjfJemL9

Акцент в заседанието ще бъдат Интегрираните териториални подходи през програмен период 2021-2027, в т.ч. подготовката, координацията и нормативната уредба за интегрираното градско и териториално развитие, както и визията за подкрепата му през преходния период по Общата селскостопанска политика. Ще се дискутира и напредъка по подготовката на програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 и реализацията на интегрирани териториални инвестиции в обхвата им, както и такива по подхода ВОМР.

Особено внимание ще бъде отделено и на официално депозирания пред службите на Европейската комисия Национален План за възстановяване и устойчивост, с акцент общинските инвестиции.

Ще се дискутират и трудностите по реализацията на общинските проекти от програмен период 2014-2020.

В заседанието ще се включат заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директори на дирекции от Министерския съвет и Министерствата на земеделието, храните и горите и регионалното развитие и благоустройството.

Проект на дневен ред на заседанието вижте ТУК.