Русе: проведе се среща за определяне правилата за работа на Обществения съвет по околна среда

Проведе се първата среща между местната власт и русенци за определяне правилата за работа на Обществения съвет по околна среда. Основната цел на съвета е гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с околната среда.

„Вярвам в гражданския контрол. Ако хората бъдат въвлечени в процеса, те ще бъдат информирани в максимална степен“, каза кметът на община Русе Пенчо Милков и допълни, че всеки, който желае да стане член на съвета, може да го направи свободно.

Много въпроси бяха повдигнати от присъстващите, а основният бе как русенци реално ще осъществяват контрол върху чистотата на атмосферния въздух.

„Нормативно трябва да се позволи на гражданите да влизат в предприятията“, каза кметът.

При разговорите му с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов са обсъдени готвените промени на начините, по които се проверява дейността на предприятията. Идеята е в проверките да се включат местните омбудсмани и представители на създадените по места обществени съвети.

На срещата пред присъстващите бе представен проект за правила, по които да действа Обществения съвет. В края ѝ бе взето решението всеки от тях да ги разгледа и да даде предложения за допълването и изменението им, докато се стигне до общото им утвърждаване и приемане на следващата официална среща.