Русе: Общината изгражда географска информационна система в полза на гражданите

В ход е мащабният проект за създаването на единна интегрирана географска информационна система за нуждите на русенци. Тя ще представлява ГИС портал с интерактивни тематични карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, екология, туризъм и др. 

Системата ще бъде абсолютно безплатна и достъпна за гражданите и ще бъде поместена на сайта на общината, както и в различните категории на отделните дирекции и общински дружества. По този начин русенци ще могат да правят редица справки 24/7, което би спестило на тях и администрацията средства и времеви ресурс.

До момента е изградена структурата на уеб базирани приложения с приоритетен статус като:

• общ устройствен план;

• строително-ремонтни дейности;

• временна организация на движението;

• кадастър и регулационни планове;

• социална инфраструктура - училища, детски градини, ЦПЛР;

• данни от отделите „Транспорт“, „Управление на собствеността“ и „Инвестиционно  проектиране“.

Целта е системата непрекъснато да се допълва и развива, като проектът предвижда и внедряването на софтуер, който позволява общинските служители на терен да обновяват на място информацията в картите - например при ремонтиране на авария, поставяне на нови контейнери за отпадъци или отстраняване на опасни дървета.

Очаква се до края на месец февруари да завърши интегрирането на системата.