Ролята на обединението на секторите в борбата с проблема със замърсяването показва филмът "Ничии отпадъци"

12.01.2022

153

Сдружение БГ Бъди активен и БНТ с документален филм  с образователна цел по темата, свързана с образуването на нерегламентирани сметища и общата и споделена (без)отговорност на всички  сектори - администрация, бизнес, НПО организации и граждани. 

 

Сдружение БГ Бъди активен си е поставило за цел да провокира осъзнаването на проблема с управлението на отпадъците като първа  стъпка към промяна на поведението на гражданите. За да може да има промяна обаче трябва да  има и добра информираност относно разпределението на отговорността за опазване и поддържане  на средата ни чиста. Един от основните проблеми е ниската информираност на  гражданите относно това как работи системата за управление на отпадъците както на национално, така и на регионално ниво. Решението се крие в познаването на собствените ни споделени права и ангажименти като граждани, бизнес или администрация, които не просто да  познаваме, но и изпълняваме активно, за да станем работещото звено от системата и така да я  задвижим  към подобрение и промяна.

Могат ли общините да се справят сами с проблема и как да ангажират гражданите с темата? 

Филмът дава и конкретна информация за управлението на отпадъците на местно ниво от Община Пловдив.  

Филмът “Ничии Отпадъци” е част от дейностите по дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен и проeкт “Партньорство за красива и чиста България”, който се реализира с подкрепата на  Фондация Кока-Кола.

Филмът бе излъчен от ефира на БНТ 2, като предстои и неговата премиера по БНТ 1. 20-минутното видео може да намерите в youtube канала на сдружението: https://www.youtube.com/watch?v=A86c5YBXmNU

 

Ако Вашата община работи активно по темата и се бори с образуването на нерегламентирани сметища и повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране, чрез ангажирането на граждани и повишаване тяхната информираност - свържете се със сдружение БГ Бъди активен и намерете партньор на Вашите дейности!