Резултати от заседание на КН по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

11.12.2020

94


От Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомяват, https://www.mrrb.bg/bg/otpuskat-se-29-mln-lv-za-suvmestni-proekti-za-indirektna-podkrepa-na-biznesa-v-pogranichnite-obstini-na-gurciya-i-bulgariya/ , че 96 институции и организации в пограничните общини на България и Гърция, ще получат близо 29 млн. лв. за съвместни мерки и дейности, целящи индиректна подкрепа на бизнеса по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни. От тях около 12 млн. лв. са средствата за проекти на 45 български организации, сред които професионални и работодателски организации. Те ще подкрепят МСП в региона под формата на насърчаване на предприемачеството, обучения, обмяна на практики, въвеждане на иновативни подходи в полза на бизнеса и др.
Решение за предоставянето на тази подкрепа е взел Комитета за наблюдение (КН) на Програмата, на заседание от 10 декември. В рамките му са одобрени и резултатите от оценката на проектните предложения по Приоритетна ос „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“.
В рамките на заседанието е одобрен и трансфер на свободен ресурс от 9.4 млн. лева към Приоритетна ос „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“. Това ще даде възможност за финансиране на допълнителни стратегически проекти по програмата за превенция на риска от наводнения.
Непосредствено след заседанието на КН се е провела и втората среща на Програмния комитет по изготвяне на бъдещата Програма за сътрудничество между Гърция и България за програмен период 2021-2027 г. В рамките й е представена актуална информация от Европейската комисия по правната рамка и бюджета за периода 2021-2027 г., както и за резултатите от публичните консултации сред заинтересованите страни от двете държави по обхвата на бъдещата програма.