Резюме на третия работен вариант на ПРР 2021-2027

16.02.2021

133

В подкрепа на общините, на https://www.namrb.org/operativna-programa-za-razvitie-na-regionite  е публикувано Резюме на третия работен вариант на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за програмен период 2021-2027 г .

Резюмето е подготвено от екипа на НСОРБ, на база публикувания работен проект на ПРР https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6738 , одобрен от Тематичната работна група по подготовката на програмата и предоставен на Европейската комисия в края на м. януари за неформални преговори.

За програмен период 2021-2027, ПРР предвижда инвестиции за по-добро развитие на икономически потенциали, мобилност и привлекателна среда за живот с възможности за достъп до адекватно жилищно настаняване, качествени и достъпни здравни, образователни и социални услуги, култура, забавления, спорт, работа и отдих, за да се повиши стандартът на живот и да се помогне на справяне с проблема, свързан с демографските дисбаланси, както и със сериозните последствия от кризата, предизвикана от разпространението на Covid-19.

Бъдещата програма ще има три основни Приоритета.  Десетте големи градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 1 за интегрирано градско развитие, въз основа на териториални стратегии (планове за интегрирано развитие на общината). Останалите  40 градски общини ще бъдат подпомагани по Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие на регионите, чрез инструмента Интегрирани териториални инвестиции.  Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“, който ще се финансира от Фонда за справедлив преход (ФСП), ще подкрепя трансформацията на въгледобивния сектор в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, с потенциално приложение в още 8 области.

Индикативният бюджет на ПРР е в размер на 3.492 млрд. евро, от които 1.559 млрд. евро е приносът на ЕФРР и 1.178 млрд. евро този на ФСП. Националното съфинансиране е 755. 66 млн. евро. За Приоритет 1 са предвидени почти 17% от общият бюджет на Програмата, за Приоритет 2 – 36%, за Приоритет 3 – 45% и за Техническа помощ – 2%.