Решение на ЦИК, с което се променят датите за провеждане на консултациите при кмета за съставите на СИК/ПИК

17.02.2021

191

Централната избирателна комисия публикува РЕШЕНИЕ № 2062-НС/16.02.2021 г. за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решението се съкращава срока за провеждане на консултациите при кмета на общината за сформиране на съставите на СИК – крайният срок за провеждането им става 22 февруари 2021 г., вместо 27 февруари 2021 г.

Консултациите за Подвижни СИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 16 март 2021 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

С пълния текст на Решението можете да се запознаете от: https://www.cik.bg/bg/decisions/2062/2021-02-16