REPOWEREU: Посланикът на пакта за климата и посланиците на Конвента на кметовете ще обсъждат новия план за премахване зависимостта на ЕС от руския газ

26.04.2022

101

На 2 май 2022 г., като част от кампанията "Зелена Сделка – локални дейстияl", посланикът на Пакта за климата на Комитета на регионите (КР) и Посланиците на Конвента на кметовете за климата ще обсъдят, новият план (RePowerEU) за това Европейският съюз да стане независим от руския газ. Към членовете на КР ще се присъединят представители на Европейската комисия, политическия съвет на Конвента на кметовете, местни и регионални власти, финансови експерти и организации в областта на климата. Посланиците от двете мрежи ще обсъдят как да стигнат все по-далеч и по-бързо в прехода към сигурна, достъпна и устойчива енергия.

За регистрация за участие на следния линк: тук.

Предистория

Новата реалност на енергийния пазар изисква големи усилия от страна на местните и регионалните власти, които трябва да се справят с последиците от повишените цени на енергията, като сега тя се изострят от несигурността около енергийните доставки. Във връзка с това Конвентът на кметовете и Пактът за климата се очертават като ключови в засилването на прехода, необходим за RеPowerEU. Ката Тютьо, заместник-кмет на Будапеща и председател на Комисията ENVE и на работната група Green Deal Going Local, ще представи Поканата за действие "Зелена сделка 10"; и Барт Съмърс, заместник-министър-председател на правителството на Фландрия, ще представи Местния пакт за енергетиката и климата (LEKP). Рафаел Тжасковски, кмет на Варшава, също се очаква да се присъедини към сесията в качеството си на член на Политическия съвет на Конвента на кметовете. На събитието ще присъства и Андрис Пиебалгс, бивш европейски комисар по енергетиката.

Програма на проявата

Програмата е разделена на две части: първата сутринта, с домакин съвместно с Конвента на  кметовете, и втората след обяд, ще се проведе съвместно със Секретариата на Пакта за климата:

Сутрешно събитие – 10:00 ч..-12.30 ч. Конвент на кметовете, стимулиращ зеления преход

  • Откриваща сесия - с ГД "Енергетика", Политически съвет "Пакт на кметовете" и Андрис Пиебалгс, бивш европейски комисар по въпросите на енергийния дебат
  • Дебат относно RePowerEU между Европейската комисия и Посланиците на Пакта за завети и климата
  • Заключителна сесия - Какво правят местните и регионалните органи, за да възвърнат властта на ЕС? От какво се нуждаят, за да се справят с настоящата енергийна криза в краткосрочен и средносрочен план?

Следобедно събитие – 14:00 ч. -17:00ч . Посланици на Пакта за климата, стимулиращи зеления преход

  • Откриваща сесия - с Клара де ла Торе, заместник-генерален директор, ГД КЛИМА и Петр Ближковски, генерален секретар на Европейския комитет на регионите
  • Сесия 1: Споделяне на най-добри практики – с Ката Тюто, заместник-кмет на Будапеща и председател на ENVE, и Барт Съмърс, заместник-министър-председател на правителството на Фландрия
  • Сесия 2: Инструменти за ускоряване на прехода – с ГД CLIMA и CINEA
  • Сесия 3: Ангажираност на гражданите за зеления преход
  • Финална кръгла маса, с Посланиците на Пакта за завет и климата

 

Лице за контакт: teresa.garciaperez@cor.europa.eu  и  jean.tanti@cor.europa.eu

Организатор: Европейски Комитет на регионите в сътрудничество с Конвента на кметовете и Секретариата на Пакта за климата

Email: enve@cor.europa.eu