Регистрова услуга за общините от „Разширена справка за МПС по регистрационен номер” през RegiX

18.09.2019

10930

 

Общините могат да заявят достъп през регистровата платформа RegiX до данните от „Разширена справка за МПС по регистрационен номер” от Регистър на моторните превозни средства на МВР в следните случаи:

  • При предоставяне на регистрираната в Административния регистър услуга с УИН 2035 „Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства” с цел получаване на необходимите технически данни за превозното средство, за което се издава пропуска. Правното основание за предоставяне на такъв достъп в този случай е - Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20;
  • За нуждите на общинските данъчни служители при изпълняване на техните правомощия по обезпечаване и принудително събиране на местни данъци по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този случай правното основание за достъпа е - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 12, ал. 1, т.1 – 3 и т. 13 и ал. 4, т. 7 във връзка с чл. 4, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

По-подробна информация за данните от справката и за изтегляне в DOC формат на образци на заявленията до ДАЕУ за достъп до „Разширена справка за МПС по регистрационен номер” може да намерите на сайта на Сдружението в раздел „В помощ на общините->Консултативни материали” .