Регионалният форум за избор на представители на общините от Североизточен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие ще се проведе на 25 септември

15.09.2020

251

На 25 септември 2020 г., (петък) от 10.30 до 16.30 ч. в к.к. „Албена“, хотел „Парадайз блу“, зала „Sea“, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира Регионален форум за избор на представители на общините от Североизточен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР). За участие във форума са поканени кметовете на всички 35 общини от областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Регионалният съвет за развитие има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Местните власти в Североизточен район за планиране ще имат 11 представители в Регионалния съвет за развитие.

Поканите за участие във форума можете да изтеглите от тук: https://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan