Разпределение на средствата за 2022 г. по REACT-EU

24.11.2021

294

 

Днес, 24-ти ноември https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_6103, Европейската комисия, публикува разпределението на средствата по линия на REACT-EU за 2022 г.

Около 11 млрд. евро (по текущи цени) ще бъдат на разположение по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави- членки на ЕС. Те ще допълнят предоставените им през 2021 г. почти 40 млрд. евро, за прилагането на мерки за възстановяване от пандемията от коронавируса, увеличаване устойчивостта на здравните системи, както и за подкрепа на бизнеса и най-уязвимите групи.

Разпределението на средствата по линия на REACT-EU е въз основа на данните за БВП, безработицата и младежката безработица в отделните държави. Предвид се взема и въздействието, оказано от COVID -19 върху икономиките на държавите- членки, по статистически данни към 19 октомври 2021 г.

Комисията, анонсира и че е започнала преговори с държавите- членки по използването на отпуснатия за 2022 г. транш по линия на REACT-EU, като се предвижда те да могат да изпращат на Комисията измененията на програмите си, в които има ресурс от инструмента. След като тези изменения бъдат одобрени, на държавите- членки ще се осигури достъп до новите средства от 1 януари 2022 г.

Предвидените по REACT-EU средства за 2022 г. за България са 129 016 223 евро по цени от 2018 г. или 139 651 309 евро по текущи цени.