Ръководството на НСОРБ обсъди важни за общинското здравеопазване проблеми с министъра на здравеопазването

31.05.2021

211

Екипът на министър Стойчо Кацаров работи за ускоряване на подготовката на проекта на Министерството на здравеопазването по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, който ще бъде финансиран от  Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Средствата в размер на 129 271 258.60 лева са предназначени за всички държавни и общински болници.

Предстои в най-кратки срокове да бъдат преработени критериите и да бъде изпратена подробна информация към общините за необходимите данни и разчети, планирани от местните власти за обновяване на болничните заведения.

„Проектът е приоритетен, защото ще даде възможност действащите болници, където реално са лекувани болни с Ковид, да бъдат обновени, да бъдат оборудвани техните отделения, по възможност да бъдат създадени условия за телемедицина и други съвременни технологии“ – сподели кметът на община Карлово и член на УС на НСОРБ д-р Емил Кабаиванов.  Той изрази безпокойство, че до момента общините са в неведение какво конкретно се изисква от тях, за да бъде успешно подготвен проекта от страна на Министерството. „Готови сме. Заинтересовани сме, чакаме от Вас каква информация е необходимо общините да представят, за да може в най-кратки срокове да бъде окомплектовано проектното предложение“ – подчерта д-р Кабаиванов.

„Нашето настояване винаги е било всички общински болници, които са лекували пациенти с Ковид, да имат достъп до средства през проекта, т.к. във връзка със специфичните изисквания на стандарта, инфекциозни отделения има обособени само в 8 общински болници“ – обърна внимание Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ. Въпреки това, съгласно изискванията на МЗ от 2020 г., във всички общински болници бяха обособени сектори за лечение на  пациенти с коронавирус. Общините очакват, че  броят на преминали през болнично лечение пациенти с диагностициран коронавирус, ще има сериозна тежест.

Министърът на здравеопазването увери, че ведомството е изискало информация от НЗОК за брой пациенти с коронавирус, преминали през всяко лечебно заведение, която ще бъде взета под внимание при формиране на критериите за разпределение на средствата. Регионалните здравни инспекции по места са получили инструкции за пълно съдействие на общините при планиране на инвестициите, така, че да бъдат съобразени със съвременните изисквания за лечение на болни от К-19. Основните средства по проекта ще бъдат насочени приоритетно за закупуване на кислородни инсталации, създаване на изолационни боксове, изграждане на асансьори, където е необходимо и всички свързани строително-ремонтни дейности.

Другият важен за общините проект, по който е бенефициент МЗ, е свързан с обновяването и разширяването на мрежата от спешни центрове. Общините в по-голямата си част са изпълнили своите задължения за предоставяне на подходящи сгради или терени за, но екипът на министър Кацаров не вижда възможност към момента да се активизира работата, т.к. значителна част от средствата от Оперативната програма - около 25 млн. лв. повече от предвиденото, вече са разходвани за нови линейки и хеликоптери, а съществуващите разчети за ремонт и изграждане на новите спешни центрове са от преди 5 години, което задължително ще наложи тяхната преработка.

Кметът на Сърница и член на КС на НСОРБ Неби Бозов запозна министъра и с изненадващия проблем, пред който са изправени жителите на общината, след като със средства от местния бюджет бе изградена изцяло нова сграда за Спешна помощ. Поради липса на достатъчно щатни бройки, центърът не може да обслужва гражданите денонощно и в момента медицинските екипи работят само 12 часа. Министър Кацаров се ангажира да бъде намерено решение за проблема и отбеляза положителния пример на община Сърница за търсене на решения за преодоляване на недостига на медицински услуги в по-малките и трудно достъпните населени места.


Взаимодействието между Министерството на здравеопазването, регионалните структури на здравната инспекция и местните власти за компетентно информиране на гражданите за ползите от ваксинацията и насърчаването им за имунизиране бе другият акцент в срещата на ръководството на НСОРБ с екипа на министъра на здравеопазването. Г-н Кацаров увери, че са осигурени всички видове ваксини за 2 години напред, създадена е организация за поставянето им от личните лекари, преодолян е проблема с предоставянето на флакони на общопрактикуващите лекари, РЗИ са в готовност да съдействат за ваксиниране на трудноподвижни хора и на жителите на отдалечени селища. Все още слаб остава интереса към ваксинирането у нас, отчетоха от Министерството на здравеопазването – едва 12-18% на 100 хиляди жители. Усилията на здравното ведомство ще срещнат подкрепа от общините, като кметовете на Петрич, Карлово и Сърница споделиха добри примери от своя опит.

Кметът на Петрич Димитър Бръчков сподели, че социалните служители и администрацията са активно ангажирани в кампанията по ваксинация. Общината е създала организация за формиране на изнесени пунктове за имунизация на територията на предприятия с голям брой работници. Все още е необходима, обаче, конкретна и компетентна информация, която не само да информира за възможностите, но и да дава отговори на многобройните въпроси, възникващи у хората по темата с ваксините.

Кметовете споделиха и своите надежди за облекчаване на реда за специализация на младите медици, така че да бъдат създадени условия тази част от обучението и квалификацията им да бъде по-лесно осъществима и в по-малките общински болници. На много места в страната с решения на Общинските съвети се предоставят допълнителни стипендии на специализанти-медици, жилища за млади семейства и редица облекчения. За съжаление, процесът е свързан не само с промени в Наредбата за специализациите, но и с изискванията за акредитация на лечебните бази, в които може да се провежда подобен тип обучение.

Министерството на здравеопазването работи по промяна на стандартите за медицински дейности, която ще облекчи постигането на нивата на компетентност с по-малък брой лекари, съобщи министър Кацаров на среща с ръководството на НСОРБ.

Предстои да бъдат направени и промени в размера на клиничните пътеки, като основната цел на екипа на Министерството е да бъдат преодолени диспропорциите в цените им.

В работната среща взеха участие министър Стойчо Кацаров и неговите заместници д-р Тома Томов и д—р Александър Златанов, както и началника на кабинета на министъра Лидия Чорбанова. НСОРБ представляваха членовете на УС Емил Кабаиванов – кмет на Карлово, Димитър Бръчков – кмет на Петрич, членът на КС и кмет на Сърница Неби Бозов и изпълнителния директор на Сдружението Силвия Георгиева.