Работна среща на ръководството на НСОРБ с Премиера и министри

01.10.2021

158

В петък /1.10.2021/ се проведе работна среща на представители на ръководството на НСОРБ с министър-председателя Стефан Янев и членове на правителството, в рамките на която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с подготовката на бюджета за следващата година, готовността на общините за провеждане на предстоящите избори за парламент и президент и неотложните задачи преди началото на зимния сезон.

  

Пред журналисти в края на срещата  премиерът открои като най-важна сред обсъжданите теми, децентрализацията на общинските бюджети. Той припомни, че в рамките на това и на предходното служебни правителства, темата е нееднократно дискутирана. Министрите, които имат отношение по темата, съвместно с общините продължават усилията за намиране на точната формула, която да бъде предложена на следващото Народно събрание, така че проблемът да намери законодателно решение, подчерта министър-председателят. „По този начин смятаме, че общините, тъй като са най-близко до хората по места, още по-добре ще могат да откликват на техните желания за подобряване на живота, за развиване на бизнес и отглеждане на деца – всичко, което местната и централната власт могат да осигурят и да гарантират на българските граждани“ – подчерта Стефан Янев.

„Общините имат пълна готовност да осъществят предстоящите избори съгласно законодателната процедура“ – заяви от своя страна председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Избори „2 в 1“ не са прецедент, сподели той и припомни, че през 2011 г. едновременно се провеждаха изборите за кметове на общини, кметове на населени места, общински съветници и за президент. Панов изрази надежда, че добрата комуникация с областните управители от предходните избори ще продължи и подчерта, че към момента общините са удовлетворени от предвидените за провеждане на изборите средства.

Сред основните дискутирани теми беше начинът, по който общините ще разходват средствата в размер на 100 млн. лв., предвидени в актуализацията на държавния бюджет.

„Тези средства, съгласно Закона за публичните финанси, могат да бъдат разходвани и отчетени до края на 2022 г. Това са средства, които ние ще получим под формата на допълваща и компенсираща субсидия за дейности на общините, свързани с ограничаване на последствията от КОВИД кризата“ – поясни заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова.

Финансовото ведомство вече работи по рамката на бюджета за 2022 г. В следващите седмици предстоят поредица от работни срещи с НСОРБ, в рамките на които ще бъдат договаряни конкретните параметри на бюджетните взаимоотношения между държавата и общините.

„Много съм доволен от позитивния тон, в който протече срещата. В рамките на тази година както по отношение на приходите, така и по отношение на разходите общините демонстрират добра финансова дисциплина“ – подчерта министърът на финансите Валери Белчев и увери, че няма основания за притеснение относно изпълнението на ангажиментите на държавата към общините.

Министър-председателят сподели по време на срещата, че паралелно с компенсациите на високите цени за електроенергията за бизнеса, в правителството се обсъждат и вариантите такава подкрепа да получат всички публични предприятия и структури, включително и общинските като училища, болници, социални и други институции.

Кабинетът проявява разбиране за важността да бъдат разширени финансовите параметри на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост мерки за обновяване на уличното осветление в населените места. Освен инвестиции в сигурността на гражданите, мярката е от ключово значение за постигане на дълготраен ефект при разходите за електричество на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева подчерта удовлетвореността на общините, че в последната версия на Плана приоритет остават интервенциите в публична общинска инфраструктура. Макар и с коригирани параметри са заложени значителен обем от дейности, които предстои да бъдат реализирани от самите общини: обновяване на публичната инфраструктура – училища, здравни заведения, културни обекти, за изграждане и разширяване на ВиК мрежа, за екологичен транспорт, за сградно обновяване и др. НСОРБ изрази готовност съвместно с правителството да пристъпи към разработване на механизмите за изпълнение на проектите от Плана за възстановяване и устойчивост, за да започне своевременно и необходимата подготовка за тях като предпроектни проучвания, проектиране, възлагане и др.

Вицепремиерът Атанас Пеканов изрази готовност в най-кратки срокове да бъде създадена пълна мобилизация на капацитета на различните ведомства, отговорни за прилагането на Плана за възстановяване за разработване на конкретните изисквания и технология за изпълнение на проектите. Той декларира, че НСОРБ ще бъде неделима част от този междуинституционален екип.

Иво Димов – кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ изрази тревогата на общините от забавянето на плащанията за извършени и приети дейности по някои от оперативните програми. Той подчерта, че това е блокиране на средства, които при големите проекти, сериозно рефлектират върху работата на общините и на бизнеса. Той обърна внимание на множеството случаи на различно третиране при налагането на финансови корекции. „Ние не разбираме това безсмислено въртене на публичен ресурс от общините в държавата и обратно, когато става дума за публични проекти“ – подчерта Димов и изрази очакването на кметовете да бъде намерена нормална форма на диалог с Управляващия орган на регионалната програма.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова сподели, че във ведомството вече е направен частичен анализ на проблемите, с които се сблъскват бенефициентите при работа с Управляващия орган на ОПРР. Предстои поредица от обсъждания с представители на общините, за да бъде изграден изцяло нов модел на оперативна комуникация на публичните бенефициенти с УО на програмата. Целта на тези усилия ще бъде фокусирана върху идентифицирането на текущите проблеми и предприемането на превантивни действия.

Дискутирани бяха и теми, които касаят пряката връзка на общините с МРРБ по отношение на координацията на различни въпроси, в това число и на ОП „Региони в растеж“, всички нейни инструменти и механизми, които могат да подобрят бързото и качествено изпълнение на проектите, по които бенефициент са общините.

Кметът на община Белица и член на УС Радослав Ревански изрази готовността на общините да осигурят зимното поддържане на пътищата от общинската пътна и улична мрежа и подчерта, че в интерес на гражданите е държавните структури и местната власт да работят в синхрон и партньорство. „Всички имаме ангажимент към хората да създадем условия за безопасно движение, независимо от терена, размера на общината или собствеността на пътя“ – подчерта той.

„И изпълнителната и местната власт сме длъжни и правим всичко възможно, за да създаваме условия за по-добър живот на всеки един български гражданин навсякъде в страната“ – заяви след края на срещата пред медиите Стефан Янев. „Това са наши изконни задължения и ние се стремим по най-добрия начин, на който сме способни да намираме точно този тип диалог и работещи решения, които гражданите на България могат да усетят и да оценят“ – допълни премиерът. Продължаване на диалога в същия конструктивен дух, в който той се води до момента, пожела в края на срещата министър-председателят.

В дискусията по приоритетните за общините въпроси в настоящия момент участваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на икономиката Даниела Везиева, министърът на финансите Валери Белчев, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова, заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, директорът  на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ Тодор Гребенаров, съветници на министър-председателя и др.