Публично обсъждане на Програмата за образование за периода 2021-2027

09.07.2021

81

 

На 28 юли от 10:00 ч. чрез платформата Zoom ще се състои обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027.

Желаещите да участват следва да се регистрират до 27 юли на електронен адрес y.bozhilova@mon.bg, като посочат имена, електронна поща и дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго.

По време на обсъждането ще се представи проекта на Програмата, което е с индикативен бюджет от 786 795 000 евро (евродял). Подкрепата по нея е структурирана  в 4 Приоритета:

  • Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“;
  • Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“;
  • Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“;
  • Приоритет 4 „Техническа помощ“ .

Пълният текст на проекта на Програмата на: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/opseig/docs/2021-07/%D0%9F%D0%9E2021-2027_06072021_BG_final_za_TRG_obsh.obsajdane.DOCX.pdf