Публично обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027

28.06.2021

265

На 15 юли от 10:00 ч. чрез платформата Webex ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027. Желаещите да участват следва да се регистрират  до 17 часа на 9 юли на: https://forms.gle/iYAngtYpDJAwtVhb8

Въпроси и коментари по документа могат да бъдат отправяни чрез формата за регистрация при попълването й. Регистрираните участници ще имат възможност да задават въпроси и по време на самото обсъждане, включително чрез чат приложението на платформата.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството през програмен период 2021–2027. С него се поставя и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България.

Пълният текст на проекта на Споразумението (версия от м. юни), може да намерите на: https://www.eufunds.bg/bg/node/7800