Публикувана за обсъждане е новата версия на Плана за възстановяване и устойчивост

21.07.2021

140

Ревизираната версия на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България от 20.07.2021 г. е публикувана на сайта https://www.nextgeneration.bg.

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Екипът на НСОРБ подготвя резюме на актуалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, което през следващата седмица ще бъде публикувано в специализираната ни  секция "План за възстановяване и устойчивост на България".