Публикувана Таблица с неусвоения ресурс по процедурата за ИПГВР по ОПРР

08.02.2021

337

 

На http://www.bgregio.eu/novini/1751/publikuvana-e-tablitsa-1-kam-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-izpalnenie-na-integrirani-planove-za-gradsko-vazstanovyavane-i-razvitie.asp е публикувана  Таблица 1 към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР).

Информацията за неусвоения ресурс по Приоритетна ос 1 на програмата е актуална към 04.02.2021 г. Според същата инвестиционният приоритет, по който могат да се подават проектни предложения е културна инфраструктура, а размерът на неусвоения ресурс е малко над 30.4 млн. лв.