Публикуван модел на разработване на бюджета на проектите по „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР

22.12.2020

217


На https://esf.bg/do-obshtinite-kandidati-po-procedura-bg05m9op001-6-002-patronazhna-grizha/  е публикуван модел на разработване на бюджета на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Моделът, който може да бъде свален от https://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha/ представлява таблица във формат ексел. В същата се въвеждат броят на потребителите определени в Условията за кандидатстване по общини, както и размерът на средствата за социални услуги ДДД. Налични са 4 примера за изчисляване на непредвидените разходи- със ставки от 4%, 6%, 7% и 9%. След въвеждане на необходимите данни в модела на таблицата, същата автоматично изчислява общия размер на бюджета на проекта, включително разпределението му по отделни бюджетни пера.