Проучването на НСОРБ за управлението на културните политики на местно ниво продължава до края на януари

04.01.2022

174

 

 

Както вече знаете, в края на миналата година НСОРБ стартира анкетно проучване сред общините относно състоянието на управлението на културните политики на местно ниво. Целта на проучването е да бъде набрана систематизирана информация за сектора на културата и творческите дейности на общинско ниво.

Данните ще бъдат използвани от екипа на НСОРБ за подготовката на мотивирани предложения от страна на общините за развитието на политиките в сектор „Култура“ на местно ниво, включително и при подготовка на предложенията за финансиране на делегираните от държавата дейности в рамките на бюджетните процедури и планиране на допълнителния финансов ресурс в сферата на творческите дейности.

Всички, участвали в проучването, ще имат достъп до обобщените данни по всяка от темите в проучването.

Попълнените анкети можете да ни изпратите до 30.01.2022 г. на ел. поща: pozicia@namrb.org

За въпроси и уточнения относно анкетата можете да се обръщате към Кремена Цветкова – н-к отдел „ПР, комуникации и издания“ в НСОРБ, тел. 02 943 44 67, 02 943 44 68.

Анкетната карта можете да изтеглите от ТУК.


Благодарим за проявената отзивчивост и отделеното време на всички общини, които вече ни изпратиха необходимата информация!