Проучване за влиянието на местните власти върху бъдещето на ЕС

17.08.2021

321

Eвропейският Комитет на регионите (КР) и Ipsos European Public Affairs осъществяват проучване за бъдещето на Европейския съюз (ЕС). То е насочено към изборни лица на местно, регионално и под-национално ниво, включително представляващите общините, регионите, провинциите и т.н.

Основната цел на проучването е, идентифициране на влиянието на регионите, градовете и селата върху бъдещето на ЕС, както и тяхната визия за европейската демокрация и начините за постигане на един по-близък до гражданите си Съюз.

Линк за участие в проучването, което отнема около 10 минути Начало на проучването

Анкетата включва 15 основни въпроса, отнасящи се: до оценка на влиянието на регионите, градовете и селата върху бъдещето на ЕС; необходимостта от по-засилено сътрудничество с региони и местни власти на други европейски държави; нуждата от по-голямо влияние на регионите и местните власти върху изготвянето на политики на европейско, национално, регионално и местно ниво; подобряване на достъпа на регионите и местните власти до европейско финансиране.

В проучването са включени и въпроси за Конференцията за бъдещето на Европа- наличие на информация за инициативата; планирани по същата дейности в избирателния район на респондента и др.

Респондентите могат да споделят мнението си и за: функционирането на демокрацията на европейско и национално ниво; въвеждането на транснационални листи с кандидати за европейските избори; въвеждането на елементи на гражданско участие в демократичните процеси (граждански събрания, форуми); засилване ролята на европейските политически партии; мерки за изграждане на един ,,по-близък до гражданите си ЕС“. 

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на 12 октомври, на Пленарната сесия на КР, когато ще бъде представена и информация за Регионалния и местен барометър на Комитета.