Проучване за въздействието на кризата COVID-19 върху общинските бюджети

29.04.2020

532

Кризата с COVID-19 и въведеното извънредно положение се отразяват тежко върху общинските бюджети. Силно намалените собствени приходи, в допълнение с извънредните разходи за противоепидемични мерки, поставят в риск финансовото обезпечаване на основните общински услуги.

В тази връзка НСОРБ провежда експресно проучване сред общините за изпълнението на приходите и основни разходи за периода на извънредното положение – м. март – м. април 2020 г., съпоставими със същите отчетни периоди на 2019 г.

Конкретните предложения на НСОРБ за осигуряване на ликвидна подкрепа по общинските бюджети вече са поставени на вниманието на ресорните министри. Екипът на Сдружението подготвя анализ за отражението на кризата с COVID - 19 върху общинските бюджети. Въз основа на резултатите от този анализ, ще бъде подготвен пакет от компенсиращи мерки и механизми за минимизиране на негативния ефект на кризата върху общинските бюджети, които също да представим пред централната власт.

Освен данните, посочени във формуляра за проучването, всяка община може да изпрати допълнителни коментари и предложения във връзка с преодоляването на негативните последствия за общинските бюджети.

Формулярите можете да изтеглите от прикачения по-долу файл. Данните трябва да бъдат изпратени до 11 май 2020 г. (понеделник) на ел. адрес: pozicia@namrb.org

 

Документи