Проучване за въздействието на Covid-19 върху туристическите региони

15.02.2021

109

ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия осъществява проучване за въздействието на Covid-19 върху туристическите региони.
Проучването е налично на https://www.research.net/r/COVID_Tourism  на 5 езика (английски, френски, немски, италиански, испански и гръцки) и може да се попълни до 28 февруари. Целта му е да се проучи въздействието на пандемията върху туристическите региони и да се формулират политически препоръки за трансформирането им в такива, устойчиви на кризи.
Проучването съдържа въпроси за очакванията за развитието на туризма в региона на респондентите през следващите месеци и години, за приноса на дигитализацията и екологичните тенденции към туризма, за прилагани и нужни публични инициативи, които ще направят туризма устойчив на кризи и др.