Проучване за формиране на становище по предложения проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА

13.12.2018

306

На основание решение на Управителния съвет на НСОРБ от 11 декември 2018 г. повторно извършваме проучване на позициите на общините по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА. Това се налага от сравнително малкия брой общини, отговорили на предходната ни анкета (наше писмо от 30.11.2018 г.).

Този път бихме желали да бъде изразена позицията на кмета на общината или на председателя на общинския съвет, а не на експерти от администрацията. Поради това ще бъдат взети под внимание само анкетни карти с подпис на кмет или председател.

 

Ще сме благодарни да изразите позиция по измененията, като попълните до 20 декември 2018 г. анкетната карта и ни я изпратите на ел. адрес: namrb@namrb.org подписана от кмет или председател.

В Документи можете да се запознаете с Проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА и да изтеглите Анкетната карта по законопроекта.