Проучване за формиране на обща позиция на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс (АПК) и промени в още 142 броя кодекси и закони

18.12.2018

386

На Портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс (АПК), както и на още 142 броя кодекси и закониПредложенията за промени в законодателството са от съществена важност за общините.

 

За Ваше улеснение в "Документи" в Приложение 1 сме описали част от обхвата на предложените изменения и допълнения, които касаят общините.

С оглед същността на промените и в ЗМДТ, вижте в "Документи" и консолидирана версия на ЗМДТ, с нанесени в червен цвят предложенията за промени.

С всички внесени предложения, подробно може да се запознаете на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3935

 

Ще разчитаме на предложенията и коментарите Ви, които можете да изпращате на e-mail: pozicia@namrb.org в срок до 28.12.2018 г., с цел формиране на обща позиция на НСОРБ.

Документи