Промяна в названието на ИА ОП НОИР

18.08.2021

167

С Постановление на Министерския съвет от 17 август 2021 г., Изпълнителна агенция (ИА) „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/8114

Промяната е свързана с подготовката на програмен период 2021-2027 и конкретните цели на агенцията, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието. Преименуваната структура ще е Управляващ орган на Програма „Образование“ 2021-2027.