Промени в операция „Заетост за теб“

27.11.2020

189


От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ уведомяват, че работодателите, които наемат нови служители по мярката „Заетост за теб“, вече ще получават подкрепа за субсидирана заетост за период до 6 месеца, а не за 3 месеца, както беше до момента https://esf.bg/rabotodateli-shte-naemat-bezrabotni-po-mjarkata-zaetost-za-teb-za-period-ot-shest-meseca/
Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите на бизнеса и на безработните. Заявките ще се приемат от 27 ноември.
Фирмите, които наемат нови служители чрез „Заетост за теб“, ще бъдат задължени да запазят 75% от новонаетия персонал за период от 3 месеца. Увеличава се броят на новонаетите работници според списъчния състав за месеца от 2019 г. спрямо месеца на подаване на заявката. Фирмите с персонал до 10 души ще могат да наемат до 4-ма нови служители. Предприятията с до 50 работници ще могат да наемат до 20 души персонал. Компаниите с до 250 служители ще могат да наемат до 50 безработни. Фирмите с над 251 служители ще имат право на субсидирана заетост за до 100 новонаети.
Общинските предприятия също могат да се възползват от мярката „Заетост за теб“.
Компаниите с действащи договори по „Заетост за теб“ могат да подпишат допълнително споразумение, ако искат да се възползват от новите възможности. За целта трябва писмено да уведомят съответното Бюро по труда. Фирмите, чиито заявки се обработват в момента, ще могат да удължат срока на субсидирана заетост при сключване на договора, но за разкриване на допълнителни работни места ще трябва да подадат нова електронна заявка.