Промени по данък превозни средства

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпрати до НСОРБ писмо с информация във връзка с влезлите в сила от 20.05.2018 г. разпоредби от промените на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.  С писмото ни уведомяват, че считано от 6.07.2018 г. в Информационната система за електронно регистриране на техническите прегледи  ще отпадне опцията за предоставяне/сканиране на издаден или заверен от общината документ за платен данък и периодичен преглед за извършване на автоматична проверка за дължим данък за превозното средство в информационната система, без възможност за признаване и/или сканиране на съответния документ в информационната система.

В случаите, когато при автоматична проверка не се получи потвърждение от Информационната система за електронно регистриране на техническите прегледи - “Няма непогасени публични вземания за МПС“, а лицето представило превозното средство за преглед предостави документ за платен данък, издаден или заверен от общината, за решаването на възникналия проблем относно платения данък следва клиентите да бъдат насочени към съответната община.