Програма за глобално сътрудничество K-City Network: Global Cooperation Program 2021

08.03.2021

416

Програма за глобално сътрудничество K-City Network: Global Cooperation Program 2021

Програмата на корейското правителство K-City Network: Global Cooperation Program 2021 предлага възможност на български общини да кандидатстват с проекти в сферата на интелигентните градове.

Поканите, по които може да се кандидатства са следните:

  • Програма за интелигентно градско планиране включва: 1) разработване на основни проучвания или планиране на предложения за развитие на интелигентни градове и 2) организиране на програма за обучение в Корея за споделяне на знанията и опита на Корея за развитието на интелигентни градове.

Допустими са: създаване на проекти за средни и големи интелигентни градове (напр. нови градове, индустриални комплекси, жилищни комплекси и др.), изискващи разработване и експлоатация на интелигентни решения като част от тях.

Не се насърчава кандидатстване с проекти, целящи единствено строителство или имащи само изследователска цел. Приоритет ще бъде даден на проектите, чиито изпълнение е включено в официалните планове за развитие на по-високо ниво.

Ще бъдат избрани до 4 проекта, като за всеки е осигурено финансиране между 400 000 и 600 000 щ.д.

  • Програмата за планиране на интелигентни решения подкрепя проекти, имащи за цел да развият и приложат решения за интелигентни градове от Корея, с които да разрешат важни градски проблеми. Целта е на база предоставената информация и нужда, да бъде предложено конкретно интелигентно решение, като ще се подкрепи и извършването на предпроектно проучване. Като част от проекта се предвижда и споделяне и разпространяване на най-добрите технологии и практики от страните партньори.

Не се насърчават елементарни проекти или проекти само с цел научно-изследователска цел. Приоритет ще се даде на проекти с подробни планове по отношение на решенията за интелигентен град (напр. дизайн на концепция, генерален план, предпроектно проучване и т.н.).

Ще бъдат избрани до 4 проекта, като за всеки е осигурено финансиране до 300 000 щ.д.

Срокът за кандидатстване е 20 април 2021 г.

Повече детайли за програмата и формуляр за кандидатстване можете да намерите в документите по-долу.