Прилагаме френския опит в реставрацията на старите къщи с културна стойност

08.10.2021

234

Асоциациите за опазване на културното наследство в държавите на Балканите се събират във Велико Търново през 2022 година.

Велико Търново да бъде домакин на международна среща на асоциациите за опазване на културното наследство в държавите на Балканите през 2022-а година. Това предложи кметът на Старата столица Даниел Панов, който е председател на българското Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ /АОСТКИН/, както и на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Организацията на бъдещата инициативата бе обсъдена по време на среща с представители на Националната френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“.

Основната цел е обмен на опит, практики и законодателни решения, базирани на опита на Франция и приложими за Балканските държави, в областта на опазването и поддържането на паметниците на културата, на сгради с архитектурна и култура стойност, които са неделима част от европейското културно наследство.

В работната среща от страна на френската асоциация участваха директорът г-жа Марилиз Ортиз, вицепрезидент Джонатан Феди и експертът по културно наследство Жаки Крушон. Редом с Даниел Панов бяха Светла Стефанова – директор на Сдружение „АОСТКИН“, експертът по културно наследство арх. Донка Колева и Мадлен Аврамова от „Алианс Франсез“.

Даниел Панов посочи, че от години Велико Търново партнира успешно с побратимения френски град Байон. Особено активни тези контакти са в областта на документирането на обекти на недвижимото културно наследство. Проучени са френските модели в процеса на опазване и възстановяване на старите сгради, законодателната уредба, изискванията към собствениците и техните отговорности, както и възможностите  за активна намеса на местната власт. Прилагането на работещите практики обаче е въпрос на законодателни изменения, с които Националното сдружение на общините в Р. България също е активно ангажирано.

Панов подчерта, че НСОРБ активно работи с компетентните институции за планиране и в новия програмен период на дейности, свързани с опазване и възстановяване на старинни и ценни в художествено и културно отношение сгради. В момента в редица общини са в процес на изпълнение проекти за реновиране на културната инфраструктура, като значителна част от обновяваните сгради са именно културни ценности. По настояване на общините в обхвата на мерките за енергийна ефективност бяха включени и еднофамилните сгради, за да бъде дадена възможност на техните собственици да получат подкрепа в усилията за поддържане и реставрация на ценните обекти.

НСОРБ сътрудничи активно с Посолството на Франция за популяризиране опита на френските общини както в областта на управлението на туризма, така и в сферата на опазването и ревитализацията на ценни сгради. В проведената дискусия през април т.г. взеха участие директорът на департамент “Енергийна мисия, възобновяеми източници и енергийни мрежи” в Еврометрополия Страсбург Тиери Вилм и Ив-Лоран Саповал – представител на Министерство на енергийния преход на Франция. Акцент бяха предизвикателствата за постигане на устойчивото развитие чрез мерки в сферата на енергийната ефективност и като едно от най-сериозните, г-н Вилм открои съчетаването на дейностите по енергийно обновяване и реновирането на съществуващите сгради в Страсбург, особено онези, които имат историческа и архитектурна стойност. Подобен комплексен подход тепърва предстои пред нашата страна, затова инициативата за по-тесен обмен на опит ще бъде особено полезен за българските общини, подчерта Даниел Панов.

Сдружение „АОСТКИН“ и кметът и председател на НСОРБ Даниел Панов получиха покана да участват в годишната среща на Асоциацията „Забележителности и забележителни градове на Франция“, която ще се проведе през пролетта на 2022 г.