Превенция, управление на кризи и защита при бедствия

Обученията по модул “Превенция, управление на кризи и защита при бедствия”, ще бъдат проведени на следните дати:

 • 3 - 4 февруари 2022 г. Място на провеждане – гр. Варна, Хотел "Аква" 4*.
 • 21 – 22 февруари 2022 г. Място на провеждане – гр.Плевен, Парк хотел Кайлъка 4*
 • 7 - 8 март 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 20 - 21 април 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 12 - 13 май 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 23 - 24 юни 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 27 - 28 юни 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 19 - 20 септември 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 29 - 30 септември 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 6 - 7 октомври 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
 • 17 - 18 ноември 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.

 

ПРОГРАМА