Преустановява се приемането на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, делегирана държавна дейност

17.03.2020

532

В писмо до кметовете на общини Агенцията за социално подпомагане уведомява, че по повод въведеното извънредно положение в страната и с цел превенция на живота и здравето на населението, от 16 март 2020 г. е преустановено настаняването на нови потребители във всички специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност.

Обхватът на мярката може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната, се казва в писмото.

От АСП припомнят, че в правомощията на кметовете на общини като доставчик на социални услуги е определянето на режима на работа на персонала на социалните услуги в общността. Имайки предвид допълнителните мерки, които Министерският съвет прие на 15.03.2020 г., персоналът може да осъществява допълнителни дейности, свързани с патронажната грижа, както и със снабдяването с хранителни стоки и медикаменти на хора над 60 г., които са в най-рисковата група от населението.

Заповедта можете да свалите от прикачения файл.

Документи

ДатаФайл
17.03.2020 Писмо АСП
17.03.2020 Заповед АСП