Предстоящо заседание на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост

21.04.2021

234

Каним членовете на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост на НСОРБ да се включат в първото за годината заседание на Постоянната комисия. Заседанието ще се проведе на 21 април 2021 г. (сряда) в онлайн среда чрез платформата ZOOM на следния линк (https://zoom.us/ ).

Планираме заседанието да започне в 13,00 ч. и да приключи до 16,00 ч. на 21 април при следния предварителен дневен ред:

 1. Откриване
 2. Перспективи за реформа към децентрализация на държавното управление
  • Предварителни препоръки на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа (КМРВЕ) за оценка изпълнението на Европейската харта за местното самоуправление в България (ЕХМС)
  • Етапни резултати от работата на РГ за актуализация на Стратегията за децентрализация и подготовка на Програма за нейното изпълнение до 2025 г.
  • Предложения на ПКМФБОС за спешни нормативни промени

Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на НСОРБ

Дончо Барбалов, Председател на ПКМФБОС и Зам.-кмет на Столична Община

Дискусия

 1. Бюджет 2022 г. – приоритетни предложения на НСОРБ

Надя Каратова, зам.-председател на ПКМФБОС и зам.-кмет на община Кюстендил

Даниела Ушатова, секретар на ПКМФБОС, НСОРБ

Дискусия

 1. Наблюдение и актуализация на категоризацията на административно-териториалните единици и териториалните единици в Република България (ЕКТТА).[1]

Мария Йозова, зам.-председател на ПКМФБОС и зам.-кмет на община Габрово

Мариян Маринов, зам.-председател на ПКМФБОС и директор дирекция "Бюджет и финанси"

Венцеслав Кожухаров, ст. експерт "Електронно управление", НСОРБ

Дискусия

 1. Други (по предложение на членовете на комисията).

Регистрация за участие в заседанието може да направите онлайн на следния адрес: https://forms.gle/o59tYusxWDYvZ54SA.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, очакваме заявки до обяд на 20 април (вторник). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, г-жа Даниела Ушатова: d.ushatova@namrb.org.

Окончателната програма (по часове и говорители), както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим до края на деня на 20.04.2021 г. само на потвърдилите участие членове на Комисията на посочените в заявката електронни адреси.

 

[1] Информацията и документацията, касаеща ЕКТТА е достъпна на официалната страница на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/kategorizaciya-na-administrativno-teritorialnite-i-teritorialnite-edinici/