Предстоящо заседание на Постоянната комисия по европейски фондове

07.04.2021

491

Първото за годината заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти, ще се проведе дистанционно на 7 април 2021 г. (сряда), от 10:00 ч. чрез видеоконферентна връзка през платформата ZOOM.
Членовете на Комисията, както и други желаещи общински представители, могат да заявяват участие в заседанието до 2 април, чрез попълването на онлайн формуляр на: https://forms.gle/Siw5eAkU3tg8gGhu7

В същия срок на електронната поща на секретаря на Комисията, Веселка Иванова: v.ivanova@namrb.org се очакват и предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред на заседанието.

Акцент в заседанието ще бъдат изпълнението на общинските проекти от програмен период 2014-2020 през изминалата 2020 г., финансовите корекции по програмите от програмен период 2014-2020, както и европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 година по Програмите с европейско финансиране и Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.
Комисията ще обсъди и напредъка по изготвянето на Плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 и планираните за прилагане с подкрепата на европейските фондове подходи за териториално развитие. Ще се представи и информация за планираната безплатна подкрепа от НСОРБ, за изготвянето на концепции за интегрирани териториални инвестиции/ проекти, чрез които ще се инвестират европейските средства за регионално развитие и за развитие на селските райони в периода 2021-2027.

Проект на дневен ред на заседанието можете да видите ТУК.