Предстоящо заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване

19.04.2021

363

На вниманието на членовете на ПК Здравеопазване на НСОРБ

На 19 април 2021 г. от 13.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Постоянната комисия по „Здравеопазване“ чрез осъществяване на видеоконферентна връзка през платформата Zoom при следния дневен ред:

  1. Откриване

Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на НСОРБ

д-р Дарин Димитров, Председател на ПКЗ и кмет на община Търговище

  1. Политики на общините по време на пандемия в областта на здравеопазването - приоритети, цели, мерки

Д-р Дарин Димитров, Председател на ПКЗ и кмет на община Търговище

Дискусия

  1. Анализ на състоянието на общинските болници в Република България

Силвия Георгиева, Изпълнителен директор, НСОРБ

  1. Европейска подкрепа за общините в периода 2021 – 2030 година.

Нели Стайкова, секретар на ПКЗ

  1. Други (по предложение на членовете на комисията)

Заявки за участие в заседанието, очакваме до 15 април 2021 г. чрез попълването на онлайн формуляр на https://forms.gle/JdHGNgFwe4mbc1iG8

В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, Нели Стайкова: n.staykova@namrb.org.

Окончателната програма (по часове и говорители), както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим до края на деня на 16.04.2021 г. само на потвърдилите участие членове на Комисията на посочените в заявката електронни адреси.