Предстоящо заседание на КН на ОПТТИ

27.04.2022

213

 

В периода 11-12 май предстои провеждането на заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ).

Предвижда се Комитетът да одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ, както и да разгледа в детайли напредъка по проектите финансирани по Програмата в пътния, железопътния и водния транспорт. Ще се дискутира и подготовката на Програмата за транспортна свързаност за периода 2021-2027 г.

От проекта на Годишния доклад научаваме, че сериозен проблем за финализирането на проектите по Програмата към края на 2021 г., е силната динамика в цените на основни суровини и материали за строителство и услуги, което рефлектира пряко върху възможностите на строителите да изпълнят своите ангажименти.

Стойността на сключените договори с изпълнители по проектите, допустими за финансиране от Програмата, към края на 2021 г. достига почти 1.43 млрд. евро, което е 79.9% от бюджета й.  Не  е допусната загуба на средства за 2021 г. по правилото за автоматичното им освобождаване (N+3), като целта е постигната на 103.21%.

В железопътния сектор през 2021 г. стартира изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации по проект „Пловдив - Бургас, Фаза 2“, както и модернизацията на участъка „Оризово – Михайлово“. С добри темпове напредва изграждането на двата тунела от жп линията „Елин Пелин – Костенец“, като към края на 2021 г. са прокопани над 1 км от двете съоръжения, чиято обща дължина е приблизително 15 км. В отчетния период са сключени договорите за строителство и надзор по допълнително включения в Програмата проект за модернизация на жп участъка „Волуяк - Драгоман“. През 2021 г. са въведени в експлоатация реконструираните гарови комплекси Казичене и Карнобат, за гаров комплекс Искър физическото изпълнение е над 85%.

В областта на пътния сектор продължават строителните дейности по АМ „Струма“ - Лот 3.1 и тунел Железница. Общият напредък в изпълнението на проекта е над 90%. Двете тръби на тунела са изцяло прокопани, в процес на изграждане е и хеликоптерна площадка на изхода на тунела. По отношение на допълнително включения в обхвата на ОПТТИ проект за АМ „Европа“ – в края на м. декември 2021 г. е сключен договора за строителството на участък „Сливница - връзка със Северната скоростна тангента“.

През 2021 г. успешно завърши изпълнението на Етап II на Линия 3 на Софийското метро и на 24 април трасето по направление „ул. Житница – жк Овча купел – Околовръстeн път“ бе пуснато в експлоатация. В рамките на проекта са изградени метроучастък с дължина 3.8 км, 4 нови метростанции и жп спирка „Горна баня“ на жп линията София – Перник, в т.ч. връзка с метростанция „Горна баня“. През 2021 г. са въведени в експлоатация и автоматични перонни преградни врати за 5 метростанции от Линии 1 и 2 на метрото.

НСОРБ се представлява в КН от Христиан Петров, общински съветник в СОС.