Предстоящо заседание на КН на ОП РЧР

08.12.2020

235

 

На 14 декември ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

В дневния ред на заседанието ще бъде дискутирано предложение за изменението на ОП РЧР.

Изменението на програмата предвижда създаването на нова приоритетна ос за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19. Бюджетът на новата приоритетна ос ще е 315 млн. лв., като в рамките й ще се подкрепят: мерки за насърчаване запазването на заетостта в предприятия, засегнати от последствията от COVID-19; медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи предизвикателствата от глобалната пандемична криза и работи на първа линия в повишен риск от заразяване с COVID-19; патронажна грижа за уязвими лица, вкл. поставени под карантина поради COVID-19 и предоставянето на социални услуги, държавно делегирани дейности, съобразени с изискванията за безопасност при извънредната епидемична обстановка и превенция на COVID-19.

Бенефициенти по новата приоритетна ос ще са: Агенцията по заетостта, Министерството на здравеопазването и общините.

Членовете на Комитета ще разгледат и текущото изпълнение на ОП РЧР и мерките за борба с последиците от пандемията COVID-19.