Предстоящо онлайн заседание на Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ

21.10.2021

170

В съответствие с чл.25, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Националното сдружение на общините в Република България каним членовете на Постоянната комисия по здравеопазване за участие в заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, което ще се проведе дистанционно  на 21 октомври 2021 г. от 13.30 часа чрез видеоконферентна връзка (онлайн). 

Предварителен дневен ред можете да видите ТУК.

Регистрация за участие в заседанието можете да направите на следния онлайн адрес: https://forms.gle/c8DLLZq74LXpmhqX8

Можете да заявите Вашето участие в срок до 19 октомври  2021 г., (вторник). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, г-жа Нели Стайкова: n.staykova@namrb.org.

Заседанието на ПКЗ ще се проведе  в платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us)

На 20.10.2021г. (сряда) на посочения в заявката за участие e-mail адрес (моля, обърнете внимание за правилното му изписване) ще получите окончателната програма, линк за онлайн срещата,  и техническа информация за провеждането на заседанието.

За допълнителни въпроси и съдействие, можете да се свържете с нас на посечените контакти:

Стела Иванова - s.ivanova@namrb.org или Нели Стайкова- n.staykova@namrb.org,  тел.  (02) 943 44 67, 943 44 68