Предстоящо онлайн заседание на Постоянната комисия по социална политика на НСОРБ

20.10.2021

177

В съответствие с чл.25, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Националното сдружение на общините в Република България каним членовете на Постоянната комисия по социална политика за участие в заседание на Постоянната комисия по социална политика на НСОРБ, което ще се проведе дистанционно  на 20 октомври 2021 г. от 14.00 часа чрез видеоконферентна връзка (онлайн).

Покана и предварителен дневен ред можете да видите ТУК.

Регистрация за участие в заседанието можете да направите на следния онлайн адрес: https://forms.gle/6Cyw7tbAqjYZ49Mr7

Можете да заявите Вашето участие в срок до 19 октомври  2021 г., (вторник) до обяд. В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, г-жа Даниела Ушатова: d.ushatova@namrb.org.

Заседанието на ПКСП ще се проведе  в платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us)

На 19.10.2021г. (вторник) на посочения в заявката за участие e-mail адрес (моля, обърнете внимание за правилното му изписване) ще получите окончателната програма, линк за онлайн срещата,  и техническа информация за провеждането на заседанието.

За допълнителни въпроси и съдействие, можете да се свържете с нас на посечените контакти:

Петя Иванова - p.ivanova@namrb.org или  Даниела Ушатова: d.ushatova@namrb.org или на тел.  (02) 943 44 67, 943 44 68.