Предстоящо онлайн заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура

25.10.2021

164

 
В съответствие с чл. 25, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НСОРБ имаме удоволствието да поканим членовете на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура за участие в заседание на Комисията, което ще се проведе на 25 октомври 2021 г. (понеделник) в он-лайн среда чрез платформата ZOOM.
Планираме заседанието да започне в 13.00 ч. и да приключи до 16.30 ч.
Предварителен дневен ред можете да видите ТУК.
 
Регистрация за участие в заседанието може да направите онлайн на следния адрес https://forms.gle/PBMJ26JRNb8uDbvv7
 
Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, ще очакваме Вашите заявки до 21 октомври. В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията Теодора Дачева: t.dacheva@namrb.org.
 
Евентуални промени в програмата, както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим на 22 октомври 2021 г. (петък) само на потвърдилите участие членове на Комисията на посочените в заявката електронни адреси.