Предстоящо обучение „Предоставяне на социални услуги от общините“ - 7 - 9 юли, Велико Търново

07.07.2021

385

На 7, 8 и 9 юли 2021 г. в гр. Велико Търново, хотел „Меридиан Болярски“, НСОРБ организира обучение „Предоставяне на социални услуги от общините“.

Поканени за участие са общините от области Велико Търново и Габрово.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с развитието на общинските социални услуги (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции.  

Програма на обучението можете да видите и свалите от: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/wMaQtL665nXSuHfY6 Крайният срок за регистрация е до 2 юли 2021г. За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Петя Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: p.ivanova@namrb.org.

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.