Предстоящо обучение „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. Работа с ЦАИС „ЕОП“

20.05.2021

660

Обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки. Работа с ЦАИС „ЕОП“ ще се проведе дистанционно, в платформата за онлайн събития ZOOM на 27 и 28 май 2021 г.

Негов лектор ще бъде Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП).

Целева група: юристи и експерти, ангажирани с подготовката и провеждането на обществени поръчки. При проявен професионален интерес могат да участват и други общински експерти.

В програмата на обучението ще бъдат включени теми и въпроси с фокус върху:

  • Актуалните моменти в нормативната уредба;
  • Често допускани грешки. Практика на КЗК и ВАС;
  • Практически модул за работа с платформата ЦАИС ЕОП;
  • Работа на комисията в платформата ЦАИС ЕОП.

Регистрация  за участие в обучението можете да направите ТУК 

Крайният срок за записване е 25 май.

Подробна информация относно условията за участие и програмата на обучението ще намерите на: https://namrb-activ.org/