Предстоящо дистанционно заседание на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост на НСОРБ

29.11.2021

189

Каним членовете на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост на НСОРБ за участие в открито заседание, което ще се проведе дистанционно на 29 ноември 2021 г., (понеделник)  от 13.00 часа чрез видеоконферентна връзка през платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us).

Регистрация за участие в заседанието можете да направите на следния онлайн адрес: https://forms.gle/BDzSy7nPkrDv6KwG8

Можете да заявите Вашето участие в срок до 25 ноември 2021г. (четвъртък). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията Даниела Ушатова: d.ushatova@namrb.org

Планираме заседанието да започне в 13,00 ч. и да приключи до 16,00 ч. на 29 ноември при следния предварителен дневен ред:

  1. Бюджет 2022 г. – приоритетни актуализирани предложения на НСОРБ
    • Обща субсидия за делегирани от държавата дейности за 2022 г. Стандарти.
    • Трансфери за местни дейности. Механизми.
  2. Модели за трансформиране на 2 % от националния ДДФЛ в местен данък и за реализиране на ускорена реформа към децентрализация на държавното управление.
  3. Открити въпроси и практики на общините при прилагането на чл. 2, ал. 5, т. 14 и ал. 6 от ЗДБРБ за 2021 г. и на ПМС № 326/12.10.2021 г. Дискусия.
  4. Резултати от проучването на НСОРБ относно субсидиите и компенсациите в обществения транспорт. Открити въпроси по финансирането на обществения превоз на пътници. Дискусия.
  5. Приоритетни нормативни промени, вкл. в данъчните закони.
  6. Други (по предложение на членовете на комисията).

Окончателната програма, предварителни материали, както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим на 26.11.2021 г. само на потвърдилите участие членове на Комисията и представители на общините на посочените в заявката електронни адреси.

За допълнителни въпроси и съдействие, можете да се свържете с нас на посочените контакти:

Маринела Петрова - m.petrova@namrb.org или Даниела Ушатова - d.ushatova@namrb.org или на тел.  (02) 943 44 67, 943 44 68.