Предстоящо безплатно обучение „Управление на водите и екология” - 8-9 юли 2021 г

08.07.2021

379

На 8 и 9 юли 2021 г. в гр. Велико Търново, хотел „Панорама“, НСОРБ организира обучение Управление на водите и екология“.

Поканени за участие са общините от области Велико Търново и Габрово.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено за заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с ефективното управление на водите и екологията (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Програма на обучението можете да свалите от: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/sf2CxMknGSBf4iBm6. Крайният срок за регистрация е 5 юли 2021 г., (понеделник) включително. За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Маринела Петрова, тел: 02/943 44 67 e-mail: m.petrova@namrb.org.

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.