Предстоящо безплатно обучение "Управление на отпадъците" - 14-16 юли 2021 г

14.07.2021

493

НСОРБ организира обучение Управление на отпадъците“, което ще се проведе на 14, 15 и 16 юли 2021 г. в гр. Банкя, хотел „Банкя Палас“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с управлението на отпадъците (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Поканени за участие са общините от София област.

Програма на обучението можете да свалите от: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/d4J2iKdTuQgQacYt5 Крайният срок за регистрация е до 9 юли 2021г. За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Стела Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: s.ivanova@namrb.org.

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.