Предстоящо безплатно обучение „Управление на отпадъците“ - 14 - 16 юни 2021 г.

02.06.2021

320

НСОРБ организира обучение Управление на отпадъците“, което ще се проведе на 14, 15 и 16 юни 2021 г. в к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел „Естрея“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с управлението на отпадъците. Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Поканени за участие са общините от области Варна и Добрич.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Кои са темите, включени в програмата на обучението можете да разберете от програмата, по-долу, секция "Документи".

Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/P9ysaMbT7KVy4PAXA Крайният срок за регистрация е до 10 юни 2021г.

За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Петя Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: p.ivanova@namrb.org

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма от над 220 обучения, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми.

Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g , като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.

 

Документи